{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
دانشکد هنرهای زیبا
  • نگاهی به زندگی‌ حرفه‌ای و کاری این هنرمند

    حسین کاظمی (زاده ۵ آبان ۱۳۰۳ در تهران – درگذشته ۱۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ در پاریس) نقاش بزرگ نوگرای هنر معاصر ایران بود.