{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
رشته‌های هنر در دانشگاه‌های ایران
  • همشهری نوشت درحالی‌که در روزهای گذشته اعلام شده بود نیمی از کنکوری‌ها با وجود مجاز بودن، انتخاب رشته نمی‌کنند و خیلی از صندلی‌های دانشگاهی در کشور مشتری ندارند، حالا معلوم شده در سال تحصیلی جدید بسیاری از رشته‌ها در دانشگاه‌ها با کاهش ظرفیت یا حتی حذف کامل از چرخه پذیرش دانشجو مواجه شده‌اند. در میان رشته‌هایی که کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در ان‌ها اعلام شد نام رشته‌های هنری به چشم می‌خورد.