{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
رنه ماگریت
  • بحث گرمایش کره زمین و تاثیرات مخرب ان مدت‌هاست که به نگرانی بزرگ تبدیل شده‌است. نگرانی که اگر اقدامی درست در جهت ان صورت نگیرد جان تمامی ساکنان کره زمین را به خطر می‌اندازد. ‏

  • حراج آثار هنری مدرن و معاصر خانه حراج کریستیز هفته گذشته در لندن و پاریس برگزار شد و با فروش ۸۲ اثر با قیمتی در مجموع بیش از ۲۱۲ میلیون دلار به کار خود پایان داد و رکورد بالاترین مجموع فروش اثار هنری مدرن و معاصر اروپایی را از سال ۲۰۱۷ از ان خود کرد.