{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
روح‌الله جعفری
  • روح‌الله جعفری، کارگردان، پژوهشگر و مدرس تئاتر از تصمیم‌گیری‌های تازه در زمینه صدور مجوز آثار نمایشی صحبت می‌کند و می‌گوید: متاسفانه به تازگی برای دریافت مجوز نمایش‌هایمان، اول احراز هویت از تمام اعضای گروه انجام می‌شود و بعد وارد مراحل صدور مجوز می‌شویم.