{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
زری خوشکام
  • لیلا حاتمی ( فرزند زنده یاد علی حاتمی) که در کارنامه هنری اش در آثار مهمی به ایفای نقش پرداخته است که از جمله آنها می توان به جدایی نادر از سیمین، لیلا، ارتفاع پست، ایستگاه متروک ، سالاد فصل، قاتل وحشی و... اشاره کرد بعد از گذشت 6 روز بیماری کرونا را شکست داد و از بیمارستان مرخص شده است.