{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سوفیا بوتلا
  • بعد از موفقیت «ارتش مردگان» که نخستین ساخته اسنایدر پخش شده از نت‌فلیکس بود، حالا او با استودیو قراردادی جامع امضا کرده و قصد دارد به زودی «ماه یاغی» را به عنوان فیلم سینمایی بزرگ بعدی‌اش بیرون دهد. او چند ماه گذشته را صرف پیدا کردن بازیگر کرده است.