{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سینما بعد از انقلاب
  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه90 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.

  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه 80 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.

  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه 50، 60 و 70 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.