{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
عصر طلایی سرخوشی
  • جنبش امپرسیونیسم سرآغاز تجزیه نقاشی به انبوه لکه‌های آشکار و برجسته در رنگ‌های درخشان بود که فرجام آن در میانه قرن بیستم به نقاشی‌های پاشیدنی جکسون پولاک منتهی شد. مشهورترین تجربه آغازین در این خط محوری مدرنیسم ''رقص در مولن دولا گالت'' اثر نقاش فرانسوی ''پیر-آگوست رنوار'' است. این تابلو ۱۳۱در۱۷۵ سانتی‌متری یکی از بهترین آثار نمایشگاه امپرسیونیست‌ها در سال ۱۸۷۷ بود که هم در ارائه صحنه‌ای پرشور از نشاط جمعی با سودای لذت‌جویی و خوشی‌پرستی و هم در تکنیک ضربه‌قلم‌های برجسته و بی‌پروا، در پیشگامی هنر مدرنیستی جای می‌گیرد. رنوار با درآمیختن سه مضمون اصلی نقاشی امپرسیونیستی؛ منظره، طبیعت بیجان و پرتره دست‌جمعی، یک عصر یکشنبه شورانگیز در فضای باز جلوی مولن دولا گالت؛ یکی از چندین آسیاب بادی در محله مونمارت پاریس، به تصویر کشیده تا جلوه‌ای زیبا از زندگی طبقه متوسط پاریسی را در دوران موسوم به عصر طلایی بیان کند.