{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
فیلم توقیفی
  • نهادهای سانسور کننده معمولا تمایل دارند از توزیع فیلم‌هایی که از نظر آن‌ها باعث بروز فساد اخلاقی می‌شوند جلوگیری کنند. هر چند با وجود تمام تلاش‌های آن‌ها، معمولا سانسور تاثیر معکوسی بر فیلم می‌گذارد و باعث می‌شود فیلم مورد نظر بسیار بیشتر از یک فیلم معمولی مشهور شود، زیرا مردم می‌خواهند بدانند که از تماشای چه چیزهایی منع شده‌اند.

  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه90 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.

  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه 80 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.

  • اینفوگرافیک فیلم‌های توقیفی

    توقیف فیلم در سینمای ایران فراز و نشیب‌های فراوان داشته است. در چهار دهه اخیر فیلم‌های زیادی با مهر توقیف روبرو شدند. در اینفوگرافیک پیش‌رو فیلم‌های توقیفی دهه 50، 60 و 70 بعد از انقلاب با نام کارگردان و سال ساخت فیلم آورده شده است. فیلم‌هایی که تعدادی از آن‌ها بعد از چند سال اکران شده‌اند.