{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
فیلم وحشتناک
  • روایت‌های پیرامون بهشت و جهنم همواره با هدف ایجاد یک تضاد فاحش میان این دو مکان بوده است. به طوری که جهنم با سایه‌هایی از رنگ قرمز خشن، آتش و شیاطین متنوع تصویر شده است و در آن سو بهشت با رنگ آبی آرام‌بخش و روح‌هایی رستگار که بی‌دغدغه در این قلمرو زندگی می‌کنند توصیف گشته است.