{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مهمان مامان
  • معرفی چند فیلم

    امروزه مفهوم خانه وخانواده نسبت به گذشته تغییرات بسیاری کرده‌است که می‌توان ردپای ان را در فیلم‌های ایرانی که خانه ( به جهت معماری ) و خانواده ( به جهت میزان اهمیت آن برای اعضا ) در آن مهم‌است پیدا کرد‌. در گذشته خانواده‌ها معمولا در خانه‌هایی با حیاطی بزرگ که در مرکز خانه ساخته می‌شدند و افراد در این حیاط دور هم جمع می‌شدند، زندگی می‌کردند، اما امروزه دایره‌‌های جمع خانوادگی تبدیل به دایره‌های فردی‌تر شده‌است، به این معنا که هر شخص برای خودش محدوده‌ای تعریف می‌کند و در خلوت خود زندگی می‌کند که معمولا مزکزیت ان تلفن همراه و فضای مجازی است. در این مطلب به معرفی چند فیلم که یاداور خانه و خانواده هستند پرداختیم.