{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نمایشگاه کتاب
  • سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب پکن برای دومین سال پیاپی به منظور جلوگیری از شیوع موج جدید ویروس کرونا در چین با تاخیر برگزار می‌شود.

  • بسیاری از فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری متوقف شده‌اند اما

    از روز گذشته رویدادها و اماکن فرهنگی هنری دیگری اعلام کردند که فعالیت‌شان در این یک هفته متوقف می‌‌شود اما مدیرکل موزه‌ها مجددا بیان کرد که موزه‌ها باز خواهند بود.

  • اقتصاد هنر آنلاین گزارش می‌دهد؛

    بازارِ نشرِ کتاب های هنری با گرانی کاغذ درهم پیچیده است و ناشران برای انتشارِ کتاب های هنری دچار مشکلاتِ متعددی هستند.به نظر می رسد این گرانی حاصلِ سوء مدیریت و غیب شدنِ سهمیه ها میانِ وارد کننده های دولتی و ناشران باشد.