{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
کلاب نیمه شب
  • ماجراهای سریال به گروهی از این نوجوانان می‌پردازد که تصمیم می‌گیرند هر شب دور هم جمع شوند و برای یکدیگر داستان‌های ترسناکی را روایت کنند. درنهایت هم عهدی بین خود می‌بندند که هرکدام از آن‌ها که زودتر از دنیا رفت، برای سایرین از آن دنیا پیامی بفرستد. فلنگن حداقل دو قسمت اول سریال The Midnight Club را کارگردانی کرده است.