{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
گربه ها در سینما
  • حضور گربه‌ها در سینما تاریخی دارد. هرچند سگ‌ها به عنوان بهترین دوستان بشر جای خود را در فیلم‌ها باز کرده‌اند، اما گربه‌ها‌ هستند که همواره توجه همگان را به خود جلب می‌کنند.