{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
اجرای مشترک کلدپلی و اد شیرن
  • اولین اجرای زنده «کلدپلی» ، گروه راک پرآوازه بریتانیایی پس از دوران اپیدمی کرونا در لندن، که با رونمایی از آلبوم جدید این گروه با عنوان Music Of The Spheres همراه بود؛ چندی پیش برگزار شد.