{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جنجالی‌ترین سرقت‌های هنری جهان
  • آثار هنری همواره از انتخاب‌های اصلی سارقان بوده‌اند. در طول تاریخ آثار نقاشان و هنرمندان مشهور نقاط مختلف جهان از «رامبرانت» گرفته تا «پیکاسو» از دستبرد سارقان در امان نبودند.