{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
سینمای هند
  • نصیرالدین شاه:

    بازیگر مشهور سینمای هند می‌گوید: بالیوود با وجود فیلم‌هایی که رویکرد "جینگوئیسم" و وطن‌پرستی متعصبانه دارند به آلمان نازی شبیه شده است.