{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
فرامرز قریبیان
  • مرد آرام سینمای ایران که دهه ۵۰ شمایل سینمای معترض، دهه ۶۰ستاره پولساز، دهه ۷۰ بازیگری در جست‌وجوی فرصت‌های مناسب برای درخشش و دهه ۸۰بیشتر مشتاق نقش‌آفرینی‌های به کل متفاوت با آنچه تا آن روز بازی کرده بود و دهه ۹۰ را هم بیشتر به سکوت و تأنی گذراند. فرامرز قریبیان بچه بازارچه نواب و کوچه دردار، که امروز ۸۰‌سالگی‌اش را جشن می‌گیرد، یکی از شمایل‌های این سینماست. در روزگاری که برای قهرمانی دیر است نام او هنوز هم یادآور قهرمانی است.