{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
محله مونمارتر پاریس
  • این روزها هنرمندان محله مونمارتر پاریس و میدان دوتوقت که از سال‌ها پیش محل زندگی و خانه هنرمندانی چون ادگار دگا، آگوست رنوار و ... در ایام جوانیشان بود، روزهای سختی را می‌گذارند چرا که خیابان‌ها به دلیل شیوع ویروس کروناو محدودیت سفر خالی از گردشگران داخلی و خارجی است. این محل پیش از این و حتی در سردترین عصرهای ژانویه مملو از گردشگران بود. کافه‌های تعطیل و خیابان‌های خلوت چهره شهر را حسابی تغییر داده‌است.