{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
نقاشی ترسناک
  • اثر «کابوس» از هنری فوسلی، چه چیزهایی به ما می‌گوید؟

    بختک یا کابوس یک نقاشی رنگ روغن است که توسط هنری فوسلی، هنرمند انگلیسی-سوئیسی در سال ۱۷۸۱ نقاشی شده‌است. یک زن را در خواب عمیق نشان می‌دهد در حالی که دست‌هایش را به پایین انداخته، و با یک اهریمن و اینکوبوس بوزینه‌مانند روی سینه‌اش چندک زده‌است.