{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
  • گالری سایه در آرت فر سوئیس

    آثاری از هنرمندان ایرانی درسوییس به نمایش درآمدند. این آثار توسط گالری "سایه" در "آرت فر سوییس" ارائه شد.

  • چهارهنرمند زن صدرنشین فروش حراجی‌های هنری آفریقا هستند

    در پژوهش های اخیر درباره بازار کلان هنرمدرن، هنرمندِ سفید پوست و مرد بودن، دو ویژگی است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند و بیشترین تمرکز روی هنرمندان زن و نژادهای خاص است. در نتیجه تقاضا و قیمت برای…