{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
جانوران
  • نمادگرایی جانوران در ادبیات تمثیلی عرصه‌ای دیرین و آکنده از استعاره‌هاست. در ادبیات انگلستان نیز دنیای جانورشناسی نمادین به قدمت قرون متمادی است که نمونه مشهور آن رمان جورج اورول با عنوان مزرعه حیوانات در نقد جامعه مدرن است. در هنر معاصر این کشور نیز سنت طنز حیوانی بیش از همه در آثار هنرمند خیابانی ناشناس ''بنکسی'' دیده می‌شود. او به‌سان اسلاف خود همواره درپی افشای رسوایی، فساد و هرج‌ومرج با بهره‌گیری از استعاره حیوانات بوده است. نقاشی بزرگ و یادمانی ''پارلمان واگذار شده'' به ابعاد ۲۵۰ در ۴۲۰ سانتی‌متر، تصویری است تاریک و گزنده از چهره برهم ریخته سیاست در این کشور به ویژه در روزهای آشفتگی و بلاتکلیفی در جریان برگزیت و ناآمادگی برای خروج از اتحادیه اروپا.