{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مکبث
  • دیدن و بررسی پوسترهای سینمایی سال ۲۰۲۱ احساس نویی داشت؛ درست مثل دیدن جهان با نگاهی تازه پس از بازگشایی سینماها و ایمان آوردن دوباره به فیلم‌هایی که روی پرده نقش می‌بندند. البته که می‌دانیم هنوز شیوع جهانی کووید-۱۹ به پایان نرسیده اما حالا امید و هیجان به‌مراتب از تنهایی و آرزوی صرف بیش‌تر شده است. در این گزارش فهرستی از بهترین پوسترهای فیلم را منتشر کردیم که تماشای آن برای مخاطبان جدی و پیگیر سینما و هنر گرافیک خالی از لطف نیست.