{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
هیئت مدیره
  • مرتضی شایسته:

    مرتضی شایسته تهیه‌کننده فیلم‌های سینمایی «هم‌نفس»، «سربازان جمعه» و «بوتیک» معتقد است که هنرمندان می‌توانند در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند و باید با واکسیناسیون جلوی اتفاقات تلخی مثل درگذشت برخی هنرمندان به دلیل ابتلا به کرونا را گرفت.

  • موسسه "ماه مهر" به مدت سه ماه بازگشایی می شود

    موسسه هنری "ماه مهر" در تاریخ 13 مرداد توسط شهرداری تعطیل شد. این تعطیلی در پی اجرای کمیسیون ماده صد شهرداری صورت گرفت. امروز 15 مرداد ماه مهر در اینستاگرامش نوشت، موسسه به مدت سه ماه برای تکمیل تعهدات آموزش و نمایشگاه به فعالیتش ادامه خواهد داد.