{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
بهجت صدر
  • خانه حراج بونامز لندن از تاریخ از ۲ ژوئن میزبان رویداد فروش هنر مدرن و معاصر خاورمیانه خواهد بود. در این دوره از حراج بونامز در مجموع ۹۹ اثر از هنرمندان مصری، فلسطینی، عراقی، ترکیه‌ای، ایرانی و ... ارائه شدند که در مجموع۲۳ اثر، آثاری از هنرمندان ایرانی هستند. گرانترین اثر ارائه شده در این رویداد نیز نقاشی «مرغ باغ ملکوت» اثر فرامرز پیلارام با برآورد قیمت ۲۳۰ تا ۲۸۰ هزار دلار است. در ادامه به برخی از آثار هنری ارائه شده در این رویداد فروش نگاهی داریم.

  • خانه حراج ساتبیز لندن از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ مارچ میزبان حراج هنر قرن بیستم خاورمیانه با ۵۲ اثر از هنرمندان ایرانی و خاورمیانه است. در این رویداد فروش حدودا ۲۰ اثر از هنرمندان ایرانی چون بهمن محصص، بهجت صدر، فرهاد مشیری، شیرین نشاط، شادی قدیریان و ... حضور دارد. گرانترین اثر ایرانی این رویدادفروش اثر بهمن محصص با تخمین قیمت ۱۰۰تا ۱۵۰ هزار پوند است.