{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
تصویر
  • در این روزهای سخت و غیرقابل پیش‌بینی، شماره‌ی جدید دنیای تصویر از راه رسید تا مانند همیشه همراه علاقه‌مندان سینما و سرگرمی باشد، البته این بار با یک ویژه‌نامه‌‌ی جذاب و متفاوت.