{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
مهدی صباغی
  • اصغر سمسارزاده: "مهدی عزیز یک جتنلمن شریف، باوقار و مودب بود، باعث تاسف است کا او را از دست دادیم، 40 سال تمام در رادیو باهم کار کردیم، شوخی کردیم، خیلی او را اذیت کردم امیدوارم مرا ببخشد" این جملات بخشی از صحبت های اصغر سمسارزاده، هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر، تلوزیون و رادیوی کشورمان و از دوستان مرحوم مهدی صباغی است که در گفت و گویی خاطراتی از آن مرحوم را تعریف کرد.

  • غلامرضا بایزان‌منش و مهدی صباغی از بازیگران پیشکسوت تئاتر و سینمای مشهد این روزها در بستر بیماری هستند و حال مناسبی ندارند.