{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} ℃ {{weatherData.main.temp}}
 • کتاب قصه‌های بند اثر علی اشرف درویشیان، داستان رنج و درد انسان‌های مبارز در زندان‌های رژیم پهلوی برای آزادی و عدالت است. مردانی که با گوشت و پوست و استخوان تاوان کارهای ساده مثل کتاب خواندن، اعتراض…

 • «نامه‌های اکبر رادی» به کوشش حمید‌ه‌بانو عنقا، همسر وی گردآوری و توسط نشر نشانه منتشر شده‌است.

 • نامه‌های گوهرمراد به طاهره

  کتاب "طاهره طاهره عزیزم" مجموعه نامه‌های عاشقانه غلامحسین ساعدی به طاهره کوزه‌گرانی بوده که توسط خواهرزاده طاهره و چند سال پس از مرگ وی منتشر شده‌است.

 • یادداشت‌های روزانه زندان

  کتاب سالن ۶ نوشته سیدابراهیم نبوی یادداشت‌های روزانه وی در زندان است که به اتفاقات روزمره و گاه به احساسات واقعی نویسنده پرداخته است.

 • نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی

  کتاب تهران، خیابان آشیخ هادی مجموعه نامه‌های احمد شاملو به ع. پاشایی است که بیشتر به زندگی روزمره و دغدغه‌‌های وی می‌پردازد و وجه ادبی ندارد.

 • معرفی کتاب "من خانه‌م"

  مجموعه‌ای از نامه‌های عباس کیارستمی به همسر و فرزندانش با دستخط خود هنرمند در کتابی با عنوان "من خانه‌م" به کوشش بهمن کیارستمی جمع آوری شده‌است.

 • یکی از بهترین مستندات در باب روایات جنگ، نامه‌هایی هستند که سربازان به خانواده یا دوستان خود نوشته‌اند و آنچه بر آن‌ها گذشته‌است را شرح داده‌اند.

 • اوریانا فالاچی، خبرنگار ایتالیایی تبار مدتی برای تهیه گزارش از جنگ به ویتنام سفر کرد. او تجریبات و خاطرات خود از جنگ را در کتابی با عنوان "زندگی، جنگ و دیگر هیچ" منتشر کرده است.

 • ششمین قسمت پادکست رادیونامه به نامه‌های جنگ اختصاص دارد.

 • علی اکبر دهخدا پس از کودتای محمدعلی شاه در سال 1287 به دلیل تحصن در سفارت انگلیس با چندتن از آزادیخواهان به مدت یک سال به فرانسه تبعید شد.

 • احمد شاملو در سال ۱۳۶۹ به آمریکا دعوت شد تا در جلساتی در دانشگاه برکلی به عنوان سخنران شرکت کند اما به دلیل انجام چند عمل جراحی بر روی گردن سفرش بیش از آنچه فکر می‌کرد طول کشید.